Blåsing av pukk ved ny kraftstasjon

Statnett etablerer ny kraftstasjonen i Sør-Skjomen!

Ved oppføring av nytt kontrollhus har A. Markussen arbeidet på prosjekt med innblåsing av pukk på tak og bak spunt. Det blei i alt tilført ca 500 kubikk masser ved bruk av supersuger.

Ved hjelp av sterkt vakuum kan vår Supersuger blåse, suge og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 250-300 meter unna.

Noen bruksområder

– Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
– Suger masser opp fra 30 meters dybde
– Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving
– Kapasitet til å suge masser på opp til 300 meters avstand
– Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
– Tank-kapasitet på 10 m3
– Blåser masser opp til 100 meters høyde

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS