Arbeid i forbindelse med Harstadpakken

Kanebogen kryssområde i Harstad ferdigstilles om kort tid. Her har vi hatt flere store prosjekter i forbindelse Harstadpakken, blant annet rundkjøringer, skifermurer, kantstein og vegetasjon