Lokal Narvik-entreprenør vant stor kontrakt!

Det lokale Narvikfirmaet A. Markussen AS er kontrahert av Hent AS som samarbeidspart i forbindelse med utbygging av nye Narvik ungdomsskole. Kontrakten har en verdi på over 40 millioner kroner og er et av de største enkeltoppdraget i firmaets 40 år lange historie. Kontrakten baserer seg på komplett grunn- og utomhusarbeid som omfatter et uteareal på ca.15000 m2 hvor det tilrettelegges for moderne park- og aktivitetsareal tilpasset skolen og elevenes behov. Prosjektet er allerede kommet godt i gang og hvor A. Markussen har engasjert Rolf Jørgensen AS som underentreprenør for grave- og sprengningsarbeider.

Endring i ledergruppen
Grunnet stor tilgang på oppdrag og økt fokus på prosjektstyring, velger A. Markussen AS å gjøre mindre endringer internt i ledelsen. Dette vil også medføre forsterket fokus på den daglige driften ved alle firmaets avdelinger.

Almar Markussen som i dag er arbeidende styreleder i selskapet går inn i en tydeligere rolle i den daglige driften. Caroline Markussen som er en av hovedeierne i selskapet overtar rollen som daglig leder. Hun har vokst opp i familiens selskaper og har solid erfaring med ulike roller i familiens selskaper og styrer. Caroline har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI og Mastergrad i administrasjon og ledelse fra Nord universitet. Mats Jørgensen er medeier i selskapet og har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter i denne skalaen, og går inn i lederteamet med stillingen som produksjonssjef med overordnet rolle som fag- og prosjektansvarlig. Dette for å sikre god og kontinuerlig fremdrift ved Narvik ungdomsskole og ved bedriftens avdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø.

«Vi har ordrebøkene fulle og ser det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre ressursbruk, fremdrift og faglig ledelse på de prosjektene vi har. Spesielt er det viktig å ivareta prosjektet Narvik Ungdomsskole som er et av selskapets større prosjekter historisk» sier Almar Markussen. Narvik kan se frem til en flott skole med tilhørende utearealer som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2020»

A. Markussen AS har flere tilsvarende referanseprosjekter å vise til i landsdelen, blant annet Breivang og Gyllenborg Skole i Tromsø, samt Nye Harstad skole og Valnesfjord Skole som begge ble ferdigstilt sommeren 2018. På sistnevnte prosjekt var bedriften også engasjert av Hent AS for grunn- og utomhusarbeid. Selskapet har også hatt andre større prosjekter for Hent AS de siste årene.

 

UTBYGGING av Narvik ungdomsskole er godt i gang

 

 

Kontaktperson pressemelding:

Almar Markussen
Telefon: 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no

 

Utbygging av Malmporten Handelspark

I forbindelse med utbygging av Malmporten Handelspark i Narvik har A. Markussen arbeidet med etablering av ny VA-trase, avretting for asfalt, kantstein og murer. Vi kan tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. prosjektering og ferdigstilling av privat og offentlig uteareal.Vi har lang erfaring med både nyetablering og rehabilitering av gågater, torg, fortausareal, parkområder, kirkegårder, skoler, idrettsanlegg mm.

Vi er totalleverandør av miljøvennlige varmeløsninger!

Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!

La ikke kulde og frost hindre ditt byggeprosjekt – vi hjelper deg med tining og oppvarming!

Vi bruker HeatWork!


I vår maskinpark har vi flere HeatWork maskiner med tilhørende utstyr!
Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for tining og oppvarming!
Vi vet hvilken rolle været kan spille for deg som driver med bygg- og anleggsabeid og vi kan hjelpe deg med faglig veiledning og løsninger til ditt prosjekt!

Hvordan fungerer det?


Varmeslanger legges ut over området som skal tines. Varm væske sirkulerer i et lukket system og avgir varme direkte ned i bakken. Slangene dekkes med isolasjonsmatter for å unngå varmetap. Vi har utstyret og gjør hele jobben for deg!

Har du behov for?

 • Byggoppvarming
 • Frostsikring av vann- og avløpsslanger
 • Tining av grunn
 • Byggoppvarming med vifter
 • Byggoppvarming i eksisterende gulvvarmeanlegg
 • Herding av betong
 • Faglig rådgivning

Frostsikring og teletining?

 • Vann og avløpsanlegg
 • Tining av grunn før graving
 • Kabelgrøfter
 • Tak og dekker
 • Fjerning av is og snø
 • Åpning av frosne vannveier
 • Åpning av frosne stikkrenner

Vedlikehold og oppvarming?

 • Belegningsarealer
 • Sandmasser
 • Rørgater
 • Byggegrunn
 • Grunnarealer før støyping
 • Forskalinger og betongarbeider
 • Uttørking av betong og hulldekkelementer
 • Oppvarming av bygg under oppføring
 • Oppvarming av haller, telt, brakker etc

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS
Narvik – Tromsø – Harstad

Valnesfjord skole og flerbrukshall

Under utbygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall har vi utført alt av utomhusarbeid

 • 8000 m2 uteareal
 • Grunnarbeid
 • VA-anlegg
 • Lekeplasser med utstyr
 • Parkutstyr
 • Parkeringsplasser
 • Beplantning
 • Steinlegging
 • Asfalt

 

 

A. Markussen er sertifisert Miljøfyrtårn!

Vi kan stolt meddele at A. Markussen AS er sertifisert miljøbedrift gjennom stiftelsen miljøfyrtårn. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å ha fokus på miljø og arbeidsmiljø, og løfter nå blikket for å bli enda bedre!

Utdrag fra fremover:
I sertifiseringsprosessen fremkom det tydelig at bedriften jobber systematisk med de forholdene som påvirker klima- og miljømessige forhold. De har et godt etablert HMS-system som er en del av daglig drift. Avvik fanges opp og tiltak iverksettes umiddelbart. De har fordelt arbeidet med miljøfyrtårn i ulike roller og ansvar. På den måten jobber de effektivt og oversiktlig og «alle er med». Det er med glede jeg i dag overrekker dette diplomet! Gratulerer, sa ordføreren under markeringen

Arbeid i forbindelse med Harstadpakken

Kanebogen kryssområde i Harstad ferdigstilles om kort tid. Her har vi hatt flere store prosjekter i forbindelse Harstadpakken, blant annet rundkjøringer, skifermurer, kantstein og vegetasjon

Kalender 2017

Vi prøver å holde tritt med den digitale verden, og har derfor gått bort ifra å trykke opp kalendere som vi tidligere år har gjort.
Hvis du likevel ønsker vår kalender har du mulighet til å laste ned og skrive ut, eller du kan bruke som skrivebordsbakgrunn på pc og nettbrett 🙂

Kalender 2017 liggende format

Kalender 2017 stående format

Totalleverandør av varmeløsninger til alle byggeprosjekter, store eller små!

Vinteren er i full anmasj og våre HeatWork-maskiner er klargjort for en nye sesong!

Har du behov for varmeløsnig til ditt byggeprosjekt?

IMG_9175 (1)

Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!
La ikke kulde og frost hindre ditt byggeprosjekt! Vi vet hvilken rolle været kan spille for deg som driver med byggearbeid.

Har du behov for:

• Byggoppvarming
• Frostsikre vann- og avløpsslanger
• Varmematter
• Tining av grunn
• Faglig rådgivning
• Byggoppvarming – vifter
• Byggoppvarming – gulvvarme
• Herding av betong
• Mobilt varmekraftverk

Ta kontakt med oss så gir vi deg faglig veiledning med løsning og tilbud tilpasset ditt prosjekt.

Ta kontakt med prosjektleder:
Bjørn Erik Bergh

Telefon 91 11 84 70
bjornerik@amarkussen.no

 

Les mer om varmeløsninger som vi kan hjelpe deg med her!

Last ned brosjyren Varmeløsning til alle byggeprosjekt!