Utbygging av Malmporten Handelspark

I forbindelse med utbygging av Malmporten Handelspark i Narvik har A. Markussen arbeidet med etablering av ny VA-trase, avretting for asfalt, kantstein og murer. Vi kan tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. prosjektering og ferdigstilling av privat og offentlig uteareal.Vi har lang erfaring med både nyetablering og rehabilitering av gågater, torg, fortausareal, parkområder, kirkegårder, skoler, idrettsanlegg mm.

Blåsing av pukk ved ny kraftstasjon

Statnett etablerer ny kraftstasjonen i Sør-Skjomen!

Ved oppføring av nytt kontrollhus har A. Markussen arbeidet på prosjekt med innblåsing av pukk på tak og bak spunt. Det blei i alt tilført ca 500 kubikk masser ved bruk av supersuger.

Ved hjelp av sterkt vakuum kan vår Supersuger blåse, suge og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 250-300 meter unna.

Noen bruksområder

– Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
– Suger masser opp fra 30 meters dybde
– Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving
– Kapasitet til å suge masser på opp til 300 meters avstand
– Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
– Tank-kapasitet på 10 m3
– Blåser masser opp til 100 meters høyde

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS

Vi har løsningen for deg!

Blåsing og suging av alle typer masser, meget kostnadseffektivt og med utrolig presisjon!

 

SUPERSUGER
Hvis du har behov for blåsing og suging av tørre eller våte masser? Da har vi løsningen for deg! Ved hjelp av sterkt vakuum kan vår Supersuger blåse, suge og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 250-300 meter unna. Maskinen har uante muligheter og bruksområder, bare fantasien setter grenser.

HAR DU JOBBEN, HAR VI LØSNINGEN!

Noen bruksområder

 • Åpning, graving og transport av masser med bare ett kjøretøy
 • Skånsom avdekking av sårbare rør, kabler o.l.
 • Rask og sikker graving døgnet rundt
 • Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
 • Suger masser opp fra 30 meters dybde
 • Høy kapasitet gjennom testet og patentert teknologi
 • Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving
 • Kapasitet til å suge masser på opp til 300 meters avstand
 • Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
 • Tank-kapasitet på 10 m3
 • Blåser masser opp til 100 meters høyde
 • Forutskilleren har en tank-kapasitet på 12 m3
 • Slampumpen har en kapasitet på 1400 l/pr minutt
 • Avstand på sugeslange kan forlenges ytterligere ved å sette forutskilleren nærmere arbeidsstedet.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS

Vi er totalleverandør av miljøvennlige varmeløsninger!

Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!

La ikke kulde og frost hindre ditt byggeprosjekt – vi hjelper deg med tining og oppvarming!

Vi bruker HeatWork!


I vår maskinpark har vi flere HeatWork maskiner med tilhørende utstyr!
Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for tining og oppvarming!
Vi vet hvilken rolle været kan spille for deg som driver med bygg- og anleggsabeid og vi kan hjelpe deg med faglig veiledning og løsninger til ditt prosjekt!

Hvordan fungerer det?


Varmeslanger legges ut over området som skal tines. Varm væske sirkulerer i et lukket system og avgir varme direkte ned i bakken. Slangene dekkes med isolasjonsmatter for å unngå varmetap. Vi har utstyret og gjør hele jobben for deg!

Har du behov for?

 • Byggoppvarming
 • Frostsikring av vann- og avløpsslanger
 • Tining av grunn
 • Byggoppvarming med vifter
 • Byggoppvarming i eksisterende gulvvarmeanlegg
 • Herding av betong
 • Faglig rådgivning

Frostsikring og teletining?

 • Vann og avløpsanlegg
 • Tining av grunn før graving
 • Kabelgrøfter
 • Tak og dekker
 • Fjerning av is og snø
 • Åpning av frosne vannveier
 • Åpning av frosne stikkrenner

Vedlikehold og oppvarming?

 • Belegningsarealer
 • Sandmasser
 • Rørgater
 • Byggegrunn
 • Grunnarealer før støyping
 • Forskalinger og betongarbeider
 • Uttørking av betong og hulldekkelementer
 • Oppvarming av bygg under oppføring
 • Oppvarming av haller, telt, brakker etc

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS
Narvik – Tromsø – Harstad

Valnesfjord skole og flerbrukshall

Under utbygging av Valnesfjord skole og flerbrukshall har vi utført alt av utomhusarbeid

 • 8000 m2 uteareal
 • Grunnarbeid
 • VA-anlegg
 • Lekeplasser med utstyr
 • Parkutstyr
 • Parkeringsplasser
 • Beplantning
 • Steinlegging
 • Asfalt

 

 

A. Markussen er sertifisert Miljøfyrtårn!

Vi kan stolt meddele at A. Markussen AS er sertifisert miljøbedrift gjennom stiftelsen miljøfyrtårn. Gjennom vår virksomhet ønsker vi å ha fokus på miljø og arbeidsmiljø, og løfter nå blikket for å bli enda bedre!

Utdrag fra fremover:
I sertifiseringsprosessen fremkom det tydelig at bedriften jobber systematisk med de forholdene som påvirker klima- og miljømessige forhold. De har et godt etablert HMS-system som er en del av daglig drift. Avvik fanges opp og tiltak iverksettes umiddelbart. De har fordelt arbeidet med miljøfyrtårn i ulike roller og ansvar. På den måten jobber de effektivt og oversiktlig og «alle er med». Det er med glede jeg i dag overrekker dette diplomet! Gratulerer, sa ordføreren under markeringen

Ny HR- og økonomiansvarlig i A. Markussen

Pressemelding ny HR- og økonomiansvarlig Narvik, 14.12.2017

Ny HR- og Økonomiansvarlig i A. Markussen AS
A. Markussen AS har knyttet til seg Rune André Hansen (33) som ny HR- og økonomiansvarlig i selskapet. Rune kommer fra lignende stilling i Visinor AS og innehar mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Tromsø.

Rune Hansen er oppvokst i Beisfjord og bosatt seg i Narvik de senere år. Han har teknisk bakgrunn som flymekaniker i Forsvaret og i tillegg til erfaring fra anleggsbransjen passer han godt inn i organisasjonen til A. Markussen og vil kunne bidra til videre utvikling av bedriften.

“Vi er veldig fornøyd med å ha Rune som en del av vårt team. Hans kompetanse innen økonomi og kjennskap til bransjen vil styrke vår administrasjon ytterligere” sier Mats Jørgensen.

For mer informasjon, kontakt:
Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Ny prosjektleder i A. Markussen AS

A. Markussen AS har ansatt ny prosjektleder

Ingeniør- og mesterbedrift A. Markussen AS har ansatt Kjell Arne Thomassen som ny prosjektleder i Tromsøavdelingen. Han kommer fra stilling i Consto AS og er utdannet fagskoleingeniør med betongfag som sitt kjerneområde.

Kjell Arne Thomassen er oppvokst og bosatt i Tromsø og har jobbet i anleggsbransjen de siste 10 årene. Han har spesialisert seg innen betongfaget og har god kunnskap og erfaring innen bransjen.
For A. Markussen er dette et løft for organisasjonen og bedriften ser muligheter for etter hvert å utvikle seg innen nye markedsområder.

«Vi er veldig glade for å ha Kjell Arne som en del av vårt team. Hans bakgrunn og kunnskap er svært spennende for videre utvikling av A. Markussen AS, samtidig som vårt kjerneområde blir godt ivaretatt» sier daglig leder Mats Jørgensen.

Thomassen startet i stillingen som prosjektleder 1. August 2017.

For mer informasjon, kontakt:
Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no