Vi søker kontorleder!

A. Markussen AS søker kontorleder med oppgaver innen HR, økonomi og administrasjon

Stillingen byr på et variert spekter av oppgaver hvor du får kombinere administrativt oppgaver, HR, økonomi og støtte på tvers av våre avdelinger i Narvik, Tromsø og Harstad.

 

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsoppgaver

 • Fakturering, økonomi- og prosjektoppfølging.
 • HR-relaterte oppgaver og lønn
 • Aktiv støttespiller når det gjelder nyansettelser, medarbeidersamtaler m.m
 • Administrative oppgaver
 • Håndtering av sentralbord og kundebehandling

Kvalifikasjoner/egenskaper

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen ansvarsområdene for stillingen
 • Gode brukerferdigheter innen IT er en forutsetning for å lykkes i rollen
 • Høy grad av selvstendighet, initiativrik og strukturert.
 • Gode samarbeidsevner og dyktig på å bygge relasjoner
 • Må kunne håndtere en variert arbeidshverdag med flere parallelle oppgaver
 • Bransjeerfaring vil vektlegges positivt

A. Markussen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidssted: Narvik

Søknadsfrist: 28.06.2019

For ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med daglig leder, Caroline Markussen på tlf.: 415 68 217 eller mail: caroline@amarkussen.no

Roger Hilling ansatt som prosjektansvarlig hos A. Markussen AS

A. Markussen AS styrker ledelsen og har knyttet til seg ingeniør Roger Hilling (36) som ny prosjektansvarlig i selskapet. Han kommer fra lederstilling i Veidekket Entreprenør AS hvor han har jobbet de siste 8 årene og opparbeidet seg bred kompetanse innen ledelse og gjennomføring av ulike kontraktsformer i bransjen.

Roger Hilling har solid bakgrunn og fra tidlig yrkeskarriere har han gått gradene i anleggsbransjen. Han er utdannet ingeniør i bygg og anlegg ved Høyskolen i Narvik og har lang erfaring som prosjektleder for store kontrakter og rammeavtaler, dette er spisskompetanse som passer svært godt for satsingen vi gjør i A. Markussen AS. Roger kommer opprinnelig fra Hamarøy, men er i dag bosatt i Narvik med sin familie.

«Vi er svært glad for at Roger har takket ja til stillingen. Han vil tilføre oss betydelig kompetanse og erfaring fra bransjen og vil styrke selskapet i rollen som prosjekt- og anleggsansvarlig. Vi ser frem til å bygge videre på et allerede godt team, med Roger på laget.» sier fag- og prosjektansvarlig Mats Jørgensen


ROGER HILLING ansatt som prosjektansvarlig i A. Markussen AS

Kontakt pressemelding:
Mats Jørgensen
Telefon: 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Lokal Narvik-entreprenør vant stor kontrakt!

Det lokale Narvikfirmaet A. Markussen AS er kontrahert av Hent AS som samarbeidspart i forbindelse med utbygging av nye Narvik ungdomsskole. Kontrakten har en verdi på over 40 millioner kroner og er et av de største enkeltoppdraget i firmaets 40 år lange historie. Kontrakten baserer seg på komplett grunn- og utomhusarbeid som omfatter et uteareal på ca.15000 m2 hvor det tilrettelegges for moderne park- og aktivitetsareal tilpasset skolen og elevenes behov. Prosjektet er allerede kommet godt i gang og hvor A. Markussen har engasjert Rolf Jørgensen AS som underentreprenør for grave- og sprengningsarbeider.

Endring i ledergruppen
Grunnet stor tilgang på oppdrag og økt fokus på prosjektstyring, velger A. Markussen AS å gjøre mindre endringer internt i ledelsen. Dette vil også medføre forsterket fokus på den daglige driften ved alle firmaets avdelinger.

Almar Markussen som i dag er arbeidende styreleder i selskapet går inn i en tydeligere rolle i den daglige driften. Caroline Markussen som er en av hovedeierne i selskapet overtar rollen som daglig leder. Hun har vokst opp i familiens selskaper og har solid erfaring med ulike roller i familiens selskaper og styrer. Caroline har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI og Mastergrad i administrasjon og ledelse fra Nord universitet. Mats Jørgensen er medeier i selskapet og har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter i denne skalaen, og går inn i lederteamet med stillingen som produksjonssjef med overordnet rolle som fag- og prosjektansvarlig. Dette for å sikre god og kontinuerlig fremdrift ved Narvik ungdomsskole og ved bedriftens avdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø.

«Vi har ordrebøkene fulle og ser det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre ressursbruk, fremdrift og faglig ledelse på de prosjektene vi har. Spesielt er det viktig å ivareta prosjektet Narvik Ungdomsskole som er et av selskapets større prosjekter historisk» sier Almar Markussen. Narvik kan se frem til en flott skole med tilhørende utearealer som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2020»

A. Markussen AS har flere tilsvarende referanseprosjekter å vise til i landsdelen, blant annet Breivang og Gyllenborg Skole i Tromsø, samt Nye Harstad skole og Valnesfjord Skole som begge ble ferdigstilt sommeren 2018. På sistnevnte prosjekt var bedriften også engasjert av Hent AS for grunn- og utomhusarbeid. Selskapet har også hatt andre større prosjekter for Hent AS de siste årene.

 

UTBYGGING av Narvik ungdomsskole er godt i gang

 

 

Kontaktperson pressemelding:

Almar Markussen
Telefon: 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no

 

VI SØKER FLERE DYKTIGE FAGFOLK!

Vi søker nye kollegaer til flere av våre avdelinger!

A. Markussen innehar høy kompetanse innen sine fagfelt og har over 40 års erfaring fra bransjen. Vi har flere spennende prosjekter fremover og søker derfor etter nye kollegaer som sammen med oss kan utvikle bedriften videre innen eksisterende og nye markedsområder.

Hvorfor bør du søke?

– Spennende og utviklende fagmiljø med ingeniørkompetanse
– Fagområde med stor spennvidde
– Varierte og spennende arbeidsoppgaver
– Konkurransedyktige betingelser
– Stor grad av selvstendighet

Ønskede egenskaper:
– Selvstendig og strukturert
– Arbeidssom og engasjert
– Gode samarbeidsevner
– B/BE sertifikat
– Kompetansebevis vektlegges positivt
– ADK1 Bevis vektlegges positivt


Spørsmål om stillingen?

– Ta kontakt med daglig leder Caroline Markussen på tlf 415 68 217 eller mail caroline@amarkussen.no
– Send din søknad og CV til caroline@amarkussen.no
– Søknadsfrist snarest, men senest innen 12.05.19

Utbygging av Malmporten Handelspark

I forbindelse med utbygging av Malmporten Handelspark i Narvik har A. Markussen arbeidet med etablering av ny VA-trase, avretting for asfalt, kantstein og murer. Vi kan tilby våre kunder totalentrepriser med ansvar for alle ledd i prosjektet – grunnarbeid, VA-anlegg, vei, mur, forstøtninger og grøntareal. prosjektering og ferdigstilling av privat og offentlig uteareal.Vi har lang erfaring med både nyetablering og rehabilitering av gågater, torg, fortausareal, parkområder, kirkegårder, skoler, idrettsanlegg mm.

Blåsing av pukk ved ny kraftstasjon

Statnett etablerer ny kraftstasjonen i Sør-Skjomen!

Ved oppføring av nytt kontrollhus har A. Markussen arbeidet på prosjekt med innblåsing av pukk på tak og bak spunt. Det blei i alt tilført ca 500 kubikk masser ved bruk av supersuger.

Ved hjelp av sterkt vakuum kan vår Supersuger blåse, suge og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 250-300 meter unna.

Noen bruksområder

– Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
– Suger masser opp fra 30 meters dybde
– Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving
– Kapasitet til å suge masser på opp til 300 meters avstand
– Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
– Tank-kapasitet på 10 m3
– Blåser masser opp til 100 meters høyde

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS

Vi har løsningen for deg!

Blåsing og suging av alle typer masser, meget kostnadseffektivt og med utrolig presisjon!

 

SUPERSUGER
Hvis du har behov for blåsing og suging av tørre eller våte masser? Da har vi løsningen for deg! Ved hjelp av sterkt vakuum kan vår Supersuger blåse, suge og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 250-300 meter unna. Maskinen har uante muligheter og bruksområder, bare fantasien setter grenser.

HAR DU JOBBEN, HAR VI LØSNINGEN!

Noen bruksområder

 • Åpning, graving og transport av masser med bare ett kjøretøy
 • Skånsom avdekking av sårbare rør, kabler o.l.
 • Rask og sikker graving døgnet rundt
 • Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
 • Suger masser opp fra 30 meters dybde
 • Høy kapasitet gjennom testet og patentert teknologi
 • Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving
 • Kapasitet til å suge masser på opp til 300 meters avstand
 • Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
 • Tank-kapasitet på 10 m3
 • Blåser masser opp til 100 meters høyde
 • Forutskilleren har en tank-kapasitet på 12 m3
 • Slampumpen har en kapasitet på 1400 l/pr minutt
 • Avstand på sugeslange kan forlenges ytterligere ved å sette forutskilleren nærmere arbeidsstedet.

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS

Vi er totalleverandør av miljøvennlige varmeløsninger!

Hos oss får du ikke bare utstyret, men hele jobben gjort av dyktige fagfolk!

La ikke kulde og frost hindre ditt byggeprosjekt – vi hjelper deg med tining og oppvarming!

Vi bruker HeatWork!


I vår maskinpark har vi flere HeatWork maskiner med tilhørende utstyr!
Dette er en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for tining og oppvarming!
Vi vet hvilken rolle været kan spille for deg som driver med bygg- og anleggsabeid og vi kan hjelpe deg med faglig veiledning og løsninger til ditt prosjekt!

Hvordan fungerer det?


Varmeslanger legges ut over området som skal tines. Varm væske sirkulerer i et lukket system og avgir varme direkte ned i bakken. Slangene dekkes med isolasjonsmatter for å unngå varmetap. Vi har utstyret og gjør hele jobben for deg!

Har du behov for?

 • Byggoppvarming
 • Frostsikring av vann- og avløpsslanger
 • Tining av grunn
 • Byggoppvarming med vifter
 • Byggoppvarming i eksisterende gulvvarmeanlegg
 • Herding av betong
 • Faglig rådgivning

Frostsikring og teletining?

 • Vann og avløpsanlegg
 • Tining av grunn før graving
 • Kabelgrøfter
 • Tak og dekker
 • Fjerning av is og snø
 • Åpning av frosne vannveier
 • Åpning av frosne stikkrenner

Vedlikehold og oppvarming?

 • Belegningsarealer
 • Sandmasser
 • Rørgater
 • Byggegrunn
 • Grunnarealer før støyping
 • Forskalinger og betongarbeider
 • Uttørking av betong og hulldekkelementer
 • Oppvarming av bygg under oppføring
 • Oppvarming av haller, telt, brakker etc

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON!
Telefon: 769 54 195
E-post: amark@amarkussen.no
A. MARKUSSEN AS
Narvik – Tromsø – Harstad