Nyopprettet stilling i A. Markussen AS

A. Markussen AS har knyttet til seg Elin Johanne Kristoffersen (41) til nyopprettet stilling som prosjektleder i virkeområdet Nordland og Troms, med hovedbase i Harstad. Kristoffersen kommer fra stilling som prosjekteringsleder i Statens Vegvesen. Hun har tidligere hatt stillinger som prosjekt-, planleggingsleder og vegforvalter i samme selskap.

Elin Johanne Kristoffersen startet sin karriere i entreprenørbransjen og fikk tidlig erfaring innen denne sektoren. Hun har blant annet studert ved Universitetet på Ås og innehar en mastergrad i naturforvaltning. Kristoffersen har i tillegg lang erfaring innen prosjektering- og prosjektledelse fra flere større prosjekter i Nordland og Troms. Et av hennes nylige referanseprosjekter for Statens Vegvesen er utbygging av Harstadpakken.

Utvikling
Store utbygginger og etableringer skal finne sted i nordre Nordland og Troms. Disse utbygginger ønsker bedriften å rigge seg for, og styret i A. Markussen AS har derfor besluttet å styrke selskapets administrasjon og prosjektledelse.

«A. Markussen er en attraktiv og sprek 40-åring i bransjen og vi er veldig glad for å ha knyttet til oss en ressurs som Kristoffersen. Hun vil bli en viktig bidragsyter i vårt lederteam, samtidig som vi rigger oss for fremtiden i regionen og landsdelen. Hennes brede erfaring og kompetanse vil bidra til å styrke vår posisjon i markedet samt håndtering av større prosjekter med offentlig byggherre» sier daglig leder Mats Jørgensen.

Kristoffersen vil tiltre stillingen 9. Oktober 2017.

 

For mer informasjon, kontakt:

Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Ny prosjektleder i A. Markussen AS

A. Markussen AS har ansatt ny prosjektleder

Ingeniør- og mesterbedrift A. Markussen AS har ansatt Kjell Arne Thomassen som ny prosjektleder i Tromsøavdelingen. Han kommer fra stilling i Consto AS og er utdannet fagskoleingeniør med betongfag som sitt kjerneområde.

Kjell Arne Thomassen er oppvokst og bosatt i Tromsø og har jobbet i anleggsbransjen de siste 10 årene. Han har spesialisert seg innen betongfaget og har god kunnskap og erfaring innen bransjen.
For A. Markussen er dette et løft for organisasjonen og bedriften ser muligheter for etter hvert å utvikle seg innen nye markedsområder.

«Vi er veldig glade for å ha Kjell Arne som en del av vårt team. Hans bakgrunn og kunnskap er svært spennende for videre utvikling av A. Markussen AS, samtidig som vårt kjerneområde blir godt ivaretatt» sier daglig leder Mats Jørgensen.

Thomassen startet i stillingen som prosjektleder 1. August 2017.

For mer informasjon, kontakt:
Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Ny daglig leder i A. Markussen AS

Styret i A. Markussen AS har knyttet til seg ingeniøren Mats Jørgensen (37) som ny daglig leder for selskapet. Han går også inn på eiersiden i A. Markussen og med sin brede ingeniørfaglige kompetanse innen bygg og anleggsbransjen vil Jørgensen tilføre A. Markussen solid fundament å bygge videre på. Jørgensen kommer fra stillingen som prosjektleder i Skanska gjennom de siste 10 årene.

Mats Jørgensen er en ekte Herjangsgutt, oppvokst med stor interesse rundt maskiner og anlegg. Han er utdannet bygg- og anleggsingeniør, og kommer fra prosjektlederstilling i Skanska hvor han har gått gradene og nylig avsluttet sitt største prosjekt for LKAB med en kostnadsramme på ca. 700 millioner. Bransjen A. Markussen AS opererer i er av et annet format, men derimot ikke ukjent terreng for bedriftens nye daglige leder.

«Jeg ser frem til å ta fatt på nye og spennende oppgaver, og få muligheten til å utvikle selskapet videre, også innenfor nye markedsområder. A. Markussen AS har et sterkt merkenavn, mange dyktige medarbeidere og har flere interessante prosjekter på blokka» sier Mats Jørgensen.

Utvikling av A. Markussen AS
Ved ansettelse av Mats Jørgensen vil bedriften stå sterkt i å kunne videreutvikle seg innen nye felt og markeder. Samtidig vil bedriftens kjerneområde som den grønne entreprenør bli godt ivaretatt.

«Vi er svært glade for å ha Mats med på laget. Hans bakgrunn og kjennskap til bransjen anser jeg som spennende for utviklingen av A. Markussen de kommende årene. Vi ser frem et til godt samarbeid» sier styreleder Almar Markussen.

Jørgensen vil tiltre stillingen like over nyåret i et veltrimmet selskap som nærmer seg 40 år. Han tar dermed over rollen som daglig leder etter Florian Aschwanden, som etter eget ønske velger å tre ut av sin stilling og søke nye utfordringer. Alle i A. Markussen ønsker Florian Aschwanden lykke til i sine valg, han har vært en viktig brikke i selskapets utvikling siden 2003.

For mer informasjon, kontakt:
Almar Markussen, styreleder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no

img_7409-2