Roger Hilling ansatt som prosjektansvarlig hos A. Markussen AS

A. Markussen AS styrker ledelsen og har knyttet til seg ingeniør Roger Hilling (36) som ny prosjektansvarlig i selskapet. Han kommer fra lederstilling i Veidekket Entreprenør AS hvor han har jobbet de siste 8 årene og opparbeidet seg bred kompetanse innen ledelse og gjennomføring av ulike kontraktsformer i bransjen.

Roger Hilling har solid bakgrunn og fra tidlig yrkeskarriere har han gått gradene i anleggsbransjen. Han er utdannet ingeniør i bygg og anlegg ved Høyskolen i Narvik og har lang erfaring som prosjektleder for store kontrakter og rammeavtaler, dette er spisskompetanse som passer svært godt for satsingen vi gjør i A. Markussen AS. Roger kommer opprinnelig fra Hamarøy, men er i dag bosatt i Narvik med sin familie.

«Vi er svært glad for at Roger har takket ja til stillingen. Han vil tilføre oss betydelig kompetanse og erfaring fra bransjen og vil styrke selskapet i rollen som prosjekt- og anleggsansvarlig. Vi ser frem til å bygge videre på et allerede godt team, med Roger på laget.» sier fag- og prosjektansvarlig Mats Jørgensen


ROGER HILLING ansatt som prosjektansvarlig i A. Markussen AS

Kontakt pressemelding:
Mats Jørgensen
Telefon: 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Lokal Narvik-entreprenør vant stor kontrakt!

Det lokale Narvikfirmaet A. Markussen AS er kontrahert av Hent AS som samarbeidspart i forbindelse med utbygging av nye Narvik ungdomsskole. Kontrakten har en verdi på over 40 millioner kroner og er et av de største enkeltoppdraget i firmaets 40 år lange historie. Kontrakten baserer seg på komplett grunn- og utomhusarbeid som omfatter et uteareal på ca.15000 m2 hvor det tilrettelegges for moderne park- og aktivitetsareal tilpasset skolen og elevenes behov. Prosjektet er allerede kommet godt i gang og hvor A. Markussen har engasjert Rolf Jørgensen AS som underentreprenør for grave- og sprengningsarbeider.

Endring i ledergruppen
Grunnet stor tilgang på oppdrag og økt fokus på prosjektstyring, velger A. Markussen AS å gjøre mindre endringer internt i ledelsen. Dette vil også medføre forsterket fokus på den daglige driften ved alle firmaets avdelinger.

Almar Markussen som i dag er arbeidende styreleder i selskapet går inn i en tydeligere rolle i den daglige driften. Caroline Markussen som er en av hovedeierne i selskapet overtar rollen som daglig leder. Hun har vokst opp i familiens selskaper og har solid erfaring med ulike roller i familiens selskaper og styrer. Caroline har en bachelor i markedskommunikasjon fra BI og Mastergrad i administrasjon og ledelse fra Nord universitet. Mats Jørgensen er medeier i selskapet og har solid erfaring som prosjektleder for prosjekter i denne skalaen, og går inn i lederteamet med stillingen som produksjonssjef med overordnet rolle som fag- og prosjektansvarlig. Dette for å sikre god og kontinuerlig fremdrift ved Narvik ungdomsskole og ved bedriftens avdelinger i Narvik, Harstad og Tromsø.

«Vi har ordrebøkene fulle og ser det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre ressursbruk, fremdrift og faglig ledelse på de prosjektene vi har. Spesielt er det viktig å ivareta prosjektet Narvik Ungdomsskole som er et av selskapets større prosjekter historisk» sier Almar Markussen. Narvik kan se frem til en flott skole med tilhørende utearealer som etter planen skal stå ferdig til skolestart 2020»

A. Markussen AS har flere tilsvarende referanseprosjekter å vise til i landsdelen, blant annet Breivang og Gyllenborg Skole i Tromsø, samt Nye Harstad skole og Valnesfjord Skole som begge ble ferdigstilt sommeren 2018. På sistnevnte prosjekt var bedriften også engasjert av Hent AS for grunn- og utomhusarbeid. Selskapet har også hatt andre større prosjekter for Hent AS de siste årene.

 

UTBYGGING av Narvik ungdomsskole er godt i gang

 

 

Kontaktperson pressemelding:

Almar Markussen
Telefon: 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no

 

Ny HR- og økonomiansvarlig i A. Markussen

Pressemelding ny HR- og økonomiansvarlig Narvik, 14.12.2017

Ny HR- og Økonomiansvarlig i A. Markussen AS
A. Markussen AS har knyttet til seg Rune André Hansen (33) som ny HR- og økonomiansvarlig i selskapet. Rune kommer fra lignende stilling i Visinor AS og innehar mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Tromsø.

Rune Hansen er oppvokst i Beisfjord og bosatt seg i Narvik de senere år. Han har teknisk bakgrunn som flymekaniker i Forsvaret og i tillegg til erfaring fra anleggsbransjen passer han godt inn i organisasjonen til A. Markussen og vil kunne bidra til videre utvikling av bedriften.

«Vi er veldig fornøyd med å ha Rune som en del av vårt team. Hans kompetanse innen økonomi og kjennskap til bransjen vil styrke vår administrasjon ytterligere» sier Mats Jørgensen.

For mer informasjon, kontakt:
Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Ny prosjektleder i A. Markussen AS

A. Markussen AS har ansatt ny prosjektleder

Ingeniør- og mesterbedrift A. Markussen AS har ansatt Kjell Arne Thomassen som ny prosjektleder i Tromsøavdelingen. Han kommer fra stilling i Consto AS og er utdannet fagskoleingeniør med betongfag som sitt kjerneområde.

Kjell Arne Thomassen er oppvokst og bosatt i Tromsø og har jobbet i anleggsbransjen de siste 10 årene. Han har spesialisert seg innen betongfaget og har god kunnskap og erfaring innen bransjen.
For A. Markussen er dette et løft for organisasjonen og bedriften ser muligheter for etter hvert å utvikle seg innen nye markedsområder.

«Vi er veldig glade for å ha Kjell Arne som en del av vårt team. Hans bakgrunn og kunnskap er svært spennende for videre utvikling av A. Markussen AS, samtidig som vårt kjerneområde blir godt ivaretatt» sier daglig leder Mats Jørgensen.

Thomassen startet i stillingen som prosjektleder 1. August 2017.

For mer informasjon, kontakt:
Mats Jørgensen, Daglig leder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 458 69 177
E-post: mats@amarkussen.no

Ny daglig leder i A. Markussen AS

Styret i A. Markussen AS har knyttet til seg ingeniøren Mats Jørgensen (37) som ny daglig leder for selskapet. Han går også inn på eiersiden i A. Markussen og med sin brede ingeniørfaglige kompetanse innen bygg og anleggsbransjen vil Jørgensen tilføre A. Markussen solid fundament å bygge videre på. Jørgensen kommer fra stillingen som prosjektleder i Skanska gjennom de siste 10 årene.

Mats Jørgensen er en ekte Herjangsgutt, oppvokst med stor interesse rundt maskiner og anlegg. Han er utdannet bygg- og anleggsingeniør, og kommer fra prosjektlederstilling i Skanska hvor han har gått gradene og nylig avsluttet sitt største prosjekt for LKAB med en kostnadsramme på ca. 700 millioner. Bransjen A. Markussen AS opererer i er av et annet format, men derimot ikke ukjent terreng for bedriftens nye daglige leder.

«Jeg ser frem til å ta fatt på nye og spennende oppgaver, og få muligheten til å utvikle selskapet videre, også innenfor nye markedsområder. A. Markussen AS har et sterkt merkenavn, mange dyktige medarbeidere og har flere interessante prosjekter på blokka» sier Mats Jørgensen.

Utvikling av A. Markussen AS
Ved ansettelse av Mats Jørgensen vil bedriften stå sterkt i å kunne videreutvikle seg innen nye felt og markeder. Samtidig vil bedriftens kjerneområde som den grønne entreprenør bli godt ivaretatt.

«Vi er svært glade for å ha Mats med på laget. Hans bakgrunn og kjennskap til bransjen anser jeg som spennende for utviklingen av A. Markussen de kommende årene. Vi ser frem et til godt samarbeid» sier styreleder Almar Markussen.

Jørgensen vil tiltre stillingen like over nyåret i et veltrimmet selskap som nærmer seg 40 år. Han tar dermed over rollen som daglig leder etter Florian Aschwanden, som etter eget ønske velger å tre ut av sin stilling og søke nye utfordringer. Alle i A. Markussen ønsker Florian Aschwanden lykke til i sine valg, han har vært en viktig brikke i selskapets utvikling siden 2003.

For mer informasjon, kontakt:
Almar Markussen, styreleder A. Markussen AS
Tlf.: (+47) 905 21 805
E-post: almar@amarkussen.no

img_7409-2