• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Narvikfjellet

Denne høsten har vi jobbet med et tøft oppdrag i Narvikfjellet.
Vi har lagt rør til det nye snøproduksjonsanlegget i andre- og tredjebakken.
Her er det bratt og ulent, men ingen sak for vår Menzi Muck!