• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Hålogalandsbrua

A. Markussen gjort jobb innen steinlegging og opparbeidelse av trafikkøyer og rundkjøringer tilknyttet infrastruktur og veinett til Hålogalandsbrua.