• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Sandnessund gravlund

– Kantstein i naturstein (granitt og skifer)
– Overflatearbeider naturstein
– Gabioner
– Parkutstyr
– Gjerde
– Vegetasjon

Utført: 2010 – 2012
Sted: Tromsø