• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Nye Breivang

I forbindelse med ombygging og renovering av den gamle husmorskolen på Breivang i Tromsø har A. Markussen AS stått for opparbeidelse av uteanlegg, herunder:
– Grunnarbeid
– Murkonstruksjoner av naturstein
– Belegg av ulike natursteinsmaterialer
– Grøntarealer og utstyr

Oppdrag blei gjennomført i 2015/2016