• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

Administrasjonsveien 1

Grunnarbeider
Sprengning
VA-arbeider
Overflatearbeider asfalt, belegningsstein og grusdekke
Grøntarbeider
Lekeplass

Utført: 2011
Sted: Narvik