• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80

A. Markussen AS

ENØK tiltak – energibrønner og utvedige ledninger

– Boring av energibrønner 50 stk
– Samlekummer og ledninger
– Tilførselsledninger isolert PE

Utført: 2011 – 2012
Sted: Narvik