Omlegging av pumpe- og vannledning, Bjerkvik

– VA-anlegg

Utført: 2004
Sted: Narvik