Parkeringsplass/utelager Elvedalen

– Sprengningsarbeider
– Grunnarbeider inkl. OV-system
– Murer i naturstein
– Overflatearbeider naturstein/ asfalt
– Rekkverk, gjerde og beplanting
– Sikring av elveløp

Utført: 2007 – 2008
Sted: Narvik