Rallarveien 2008

– Rehabilitering av rallarvei
– Rydding av rasområde
– Reetablering av stikkrenner i gammel stil

Utført: 2008
Sted: Narvik