Riving Esso-stasjon

– Oppgraving av drivstofftanker
– Prøvetaking forurenset masser
– Håndtering av forurensede masser (1500 tonn)
– Gjennfylling og forsegling

Utført: 2008
Sted: Narvik