• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
  • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
  • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80
  • Døgnvakt VakuumJet Tel: 91 11 48 47

A. Markussen AS

Revegetering og sprøytesåing

Vi utfører vegetasjonsetablering og erosjonssikring av:

– Vei – og skråningsarealer
– Skibakker
– Industriarealer
– Vei – og jernbaneskjæringer
– Avfallsdeponier