• Hovedkontor Tel: 76 95 41 94
 • Brøyting Tromsø Tel: 48 89 93 52
 • Brøyting Narvik Tel: 91 11 84 80
 • Døgnvakt VakuumJet Tel: 91 11 48 47

A. Markussen AS

Supersuger

 

Vi utfører graving, suge- og blåsejobber meget kostnadseffektivt og med fantastisk presisjon – raskere og mer effektivt enn andre metoder!

 

SUPERSUGER
Supersugeren er konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 350-400 meter unna. Maskinen har uante muligheter og bruksområder, bare fantasien setter grenser.

 • Åpning, graving og transport av masser med bare ett kjøretøy
 • Skånsom avdekking av sårbare rør, kabler osv.
 • Rask og sikker graving døgnet rundt
 • Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
 • Suger masser opp fra 30 meters dybde
 • Høy kapasitet gjennom testet og patentert teknologi
 • Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving (mer enn 60%)
 • Kapasitet på å suge masser på opp til 400 meters avstand
 • Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
 • Tank-kapasitet på 10 m3
 • Blåser masser opp til 100 meters høyde
 • Forutskilleren har en tank-kapasitet på 12 m3
 • Slampumpen har en kapasitet på 1400 l/pr minutt
 • Avstand på sugeslange kan forlenges ytterligere ved å sette forutskilleren nærmere arbeidsstedet.

NOEN BRUKSOMRÅDER:

 • Avdekking av vannledningsbrudd
 • Avdekking av rørbrudd
 • Etablering/ avdekking av kabelgrøfter
 • Slamfjerning i kulverter/ store rørgater
 • Avdekking av mannluker til nedgravde tanker
 • Fjerning av ballaststein på tak
 • Suging av snø på tak med vanskelig tilgang
 • Utskiftning av masser i grøfter
 • Suging av masser langs vegger på bygg/ rehabilitering av drenering
 • Suge fram områder for etablering av fundamenter
 • Bygging / renovering av brønner, avdekke hydranter
 • Fjerning av materialer i forbindelse med skipsrenovering
 • Fjerning av rivningsmaterialer
 • Rehabilitering av flate tak og grønne tak
 • Avdekke av grunnmurer, yttervegger, tanker, underjordiske bunkere
 • Tømming av fylte tanker, bassenger
 • Suging av forurenset jord
 • Støvsuging av sølt laster
 • Rengjøring av groper, store som små
 • Støvsuging av trekull, rengjøringsmidler
 • Tømming av kjeler, bunkers, siloer
 • Fjerning av stubbloftsleire
 • Tømming av sandfang kummer
 • Rehabilitering av trær og røtter uten å gjøre skade
 • Endring av sand på lekeplasser og idrettsanlegg
 • Støvsuging av grusfeller i bekker
 • Støvsuging av steiner, sand og fremmedlegemer fra kabelkanaler, kabelgrøfter

Ta kontakt for mer informasjon:

Bjørn Erik Berg
Kalkulatør
Tlf: 91 11 84 70
bjornerik@amarkussen.no

Espen Eide Nilsen
Tlf: 91 11 48 47
espen@amarkussen.no