Supersuger/Vakuumgraver

 

Vi utfører graving, suge- og blåsejobber meget kostnadseffektivt og med fantastisk presisjon – raskere og mer effektivt enn andre metoder!

 

Vakuumgraver
Denne maskinen er laget for å kunne grave, suge og transportere alle type masser med stor fleksibilitet. Vakuumgraveren er utstyrt med rotasjonshodet i enden av slangen og kan derfor bore seg igjennom harde overflater og kompakte masser. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 10″ og kan arbeide opp mot 150 meter. Dette er en maskin for de litt mer utfordrende jobbene! Supersugeren har stor kraft, og har til sammenligning 10 ganger større kapasitet enn en ordinær slamsuger.

 • Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving (mer enn 60%)
 • Åpning, graving og transport av masser med bare ett kjøretøy
 • Skånsom avdekking av sårbare rør, kabler osv.
 • Rask og sikker graving døgnet rundt
 • Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
 • Høy kapasitet gjennom testet og patentert teknologi
 • Maskinen har en kapasitet til å suge masser opp til 150 meters avstand
 • Suger med 34 000 kb luft i timen
 • Slampumpen har en kapasitet på 1400 l/pr minutt
Supersuger
Supersugeren er konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Maskinen har en slangedimensjon på opptil 8″ og kan arbeide fra 350-400 meter unna. Maskinen har uante muligheter og bruksområder, bare fantasien setter grenser.

 • Åpning, graving og transport av masser med bare ett kjøretøy
 • Skånsom avdekking av sårbare rør, kabler osv.
 • Rask og sikker graving døgnet rundt
 • Opererer på små områder og krever ikke stor plass til masselagring
 • Suger masser opp fra 30 meters dybde
 • Høy kapasitet gjennom testet og patentert teknologi
 • Kostnadsbesparende i forhold til manuell graving (mer enn 60%)
 • Kapasitet på å suge masser på opp til 400 meters avstand
 • Jobber med 10 000 m3 luft i timen, (inntil 88 % vakuum)
 • Tank-kapasitet på 10 m3
 • Blåser masser opp til 100 meters høyde
 • Forutskilleren har en tank-kapasitet på 12 m3
 • Slampumpen har en kapasitet på 1400 l/pr minutt
 • Avstand på sugeslange kan forlenges ytterligere ved å sette forutskilleren nærmere arbeidsstedet.

NOEN BRUKSOMRÅDER:

 • Avdekking av vannledningsbrudd
 • Avdekking av rørbrudd
 • Etablering/ avdekking av kabelgrøfter
 • Slamfjerning i kulverter/ store rørgater
 • Avdekking av mannluker til nedgravde tanker
 • Fjerning av ballaststein på tak
 • Suging av snø på tak med vanskelig tilgang
 • Utskiftning av masser i grøfter
 • Suging av masser langs vegger på bygg/ rehabilitering av drenering
 • Suge fram områder for etablering av fundamenter
 • Bygging / renovering av brønner, avdekke hydranter
 • Fjerning av materialer i forbindelse med skipsrenovering
 • Fjerning av rivningsmaterialer
 • Rehabilitering av flate tak og grønne tak
 • Avdekke av grunnmurer, yttervegger, tanker, underjordiske bunkere
 • Tømming av fylte tanker, bassenger
 • Suging av forurenset jord
 • Støvsuging av sølt laster
 • Rengjøring av groper, store som små
 • Støvsuging av trekull, rengjøringsmidler
 • Tømming av kjeler, bunkers, siloer
 • Fjerning av stubbloftsleire
 • Tømming av sandfang kummer
 • Rehabilitering av trær og røtter uten å gjøre skade
 • Endring av sand på lekeplasser og idrettsanlegg
 • Støvsuging av grusfeller i bekker
 • Støvsuging av steiner, sand og fremmedlegemer fra kabelkanaler, kabelgrøfter

Ta kontakt for mer informasjon:

Bjørn Erik Berg
Kalkulatør
Tlf: 91 11 84 70
bjornerik@amarkussen.no

Espen Eide Nilsen
Tlf: 91 11 48 47
espen@amarkussen.no