Utomhusarbeider, Beisfjordv. 111

– Grunnarbeider
– Takvann, drenering og isolasjon
– Støttemur betongstein
– Belegningsstein og asfalt

Utført: 2012
Sted: Narvik