Utomhusarbeider, Beisfjordv. 109

– Grunnarbeider
– Takvann, drenering og isolasjon
– Støttemur Altaskifer
– Belegningsstein og asfalt

Utført: 2011
Sted: Narvik