Administrasjonsveien 1

Grunnarbeider
Sprengning
VA-arbeider
Overflatearbeider asfalt, belegningsstein og grusdekke
Grøntarbeider
Lekeplass

Utført: 2011
Sted: Narvik