Ballangen miljøgate

Opparbeidelse av miljøgate i Ballangen sentrum
2012-2013