Bjønnesmoen boligfelt

– Grunnarbeider
– VA-anlegg inkl. pumpestasjon
– Overflatearbeider asfalt
– Utstyr, lekeplass og beplanting

Utført: 2007
Sted: Narvik