Demag byggetrinn 1b- Gang- og sykkelsti, rundkjøring

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider naturstein og belegningsstein
– Kanter i naturstein
– Parkutstyr
– Belysning
– Vegetasjon

Utført: 2010 – 2012
Sted: Narvik