E6 Sjømannskirka – Beisfjord bru

Utomhusarbeider ved ny E6
– Beplantning
– Vedlikeholdsarbeider
– Gras, Busker og Trær

Utført: 2003 – 2006
Sted: Narvik