ENØK tiltak – energibrønner og utvedige ledninger

– Boring av energibrønner 50 stk
– Samlekummer og ledninger
– Tilførselsledninger isolert PE

Utført: 2011 – 2012
Sted: Narvik