Fjellvegen barnehage

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider asfalt
– Gjerder
– Kunstgress
– Diverse konstruksjoner i tre
– Fallunderlag SUREPLAY

Utført: 2008
Sted: Tromsø