Furumoen sykehjem – utomhusarbeider

– Grunnarbeider
– Overflatearbeider treplatting/ betongstein/ asfalt
– Utstyr og beplanting

Utført: 2006 – 2007
Sted: Narvik