Fylkeshuset

– Vedlikehold av grøntanlegg
– Plen, Busker og Trær

Utført: 2010 – 2012
Sted: Tromsø