Grand Royal Hotell Narvik – uteområder

– Trapp forblendet med naturstein inkl. støping av betongfundament
– Belegningsstein og asfalt
– Kanter og utstyr

Utført: 2011
Sted: Narvik