Hågenveien, Beisfjord

– Grunnarbeider
– VA-anlegg

Utført: 2004 – 2005
Sted: Narvik