Hålogalandsbrua

A. Markussen gjort jobb innen steinlegging og opparbeidelse av trafikkøyer og rundkjøringer tilknyttet infrastruktur og veinett til Hålogalandsbrua.