Havnepromenade

Etablering av inngangsparti ved borettslag på Havnepromenaden.