Hundalen – landskapstiltak

– Bygging av løsmasseterskel
– Reetablering av naturlige landskapsformer
– Bygging av måledam med V-overløp

Utført: 2011
Sted: Narvik