Idrettsveien – Strandveien, VA-sanering

TOTALENTREPRISE
– VA-anlegg (vann, overvann og spillvann)
– Asfaltarbeider

Utført: 2009 – 2010
Sted: Narvik