Jekta storsenter

Kanter langs veier og fortau, parkutstyr, beplantning, til-såing og vedlikehold av grøntanlegg

2011-2013
Tromsø