Katterat stasjon, rahabilitering utomhus

– Kanter
– Overflatearbeider grus
– Beplanting
– Diverse rehabilitering/ revegetering

Utført: 2007 – 2008
Sted: Narvik