Kommuneveien – Dronningens gate, VA-sanering

– VA-anlegg (vann, overvann og spillvann)
– Kommunal hovedledning
– Boring under E6
– Rørfornying (Cracking og inlining)
– Asfaltarbeider
– Kanter i granitt

Utført: 2009 – 2010
Sted: Narvik