Kompetanse

Kompetente fagfolk med utdanning gir trygghet til våre kunder. Vi har stor fokus på fagutdanning og har gitt mange av våre ansatte mulighet til å ta fagbrevet eller en videreutdanning. Vi er godkjent lærebedrift for anleggsgartner og anleggsmaskinfører.


Medarbeider

Fagutdanning medarbeidere

 • Fagbrev anleggsgartner
 • Fagbrev anleggsmaskinfører
 • Fagbrev rørlegger
 • Fagbrev industrimekaniker
Leder

Fagutdanning ledere og mellomledere

 • Anleggsgartnermester
 • Landskapsarkitekt
 • Ingeniør
 • Mellomlederskolen
Kompetanse

Kompetansesertifikater

 • Maskinfører
 • Dumper
 • Kranfører
 • DISAB
 • NEMKO-plastsveis
 • ADK1 , S-ADK
 • Autorisasjon plantevernmidler
 • Yrkessjåfør
Sikkerhet

Sikkerhetssertifikater

 • JBV- Sikker arbeid i og ved jernbaneverkets infrastruktur
 • JBV – El-sikkerhetskort for høyspenningsanlegg (2.manns-kurs)
 • JBV- Operatør skinne-/veimaskin
 • Avinor – Grunnkurs security
 • Avinor – Airside safety
 • Statnett – sikkerhetskort El-anlegg
 • Statnett – Adgang til HSP-anlegg
 • Arbeidsvarsling – utførende
 • Arbeidsvarsling – ansvarshavende
 • Varme arbeider
 • Dokumentert intern opplæring iht. gjeldende krav … og mye mer