Lokverksted – overvann/ oljefilter

– Rehabilitering av overvannssystem utvedig og innvendig
– Oljefilter

Utført: 2010 – 2011
Sted: Narvik