Lundbergsjakt

– Oppbygging av vegoverbygning
– Forsterkningslag
– Bærelag
– Asfaltering 4 000m2
– Rekkverk

Utført: 2011 – 2012
Sted: Narvik