Mortensnes nærmiljøanlegg

-Grunnarbeider
-Trappeanlegg
-Asfaltdekke
-Div. utstyr

Utført: 2011 – 2012
Sted: Tromsø