Moveien 10 – støttemur

Oppføring av støttemur i Altaskifer
2009