Narvik trafo – etterarbeider

– Grunnarbeider
– Fjerning av betongfundamenter m.m.
– Utskifting av masser
– Kabelgrøfter
– Avretting for asfaltering 2800 m2

Utført: 2012
Sted: Narvik