Nordic Last & Buss, Jektneset

  • VA – anlegg
  • Grunnarbeid
  • Avretting
  • Steinlegging
  • Asfaltering

Narvik, 2016/2017

Oppdragsgiver; Masiv Bygg AS