Ny Esso stasjon, Bjerkvik

– Grunnarbeider/ mur i naturstein (armert)
– VA-anlegg og drivstofftankanlegg
– Overflatearbeider betong/ granitt/ asfalt
– Beplantning

Utført: 2004 – 2005
Sted: Narvik