Om A.Markussen AS

Visjoner

Nord-Norges ledende mesterbedrift innen anleggsgartnerfaget
A. Markussen AS har siden 1978 aktivt bidratt til kreativ utvikling av private og offentlige uteareal i Nord-Norge.
Avdelinger i både Narvik, Tromsø og Harstad, danner grunnlag for stor handlefrihet og optimal bruk av ressurser.

Vårt mål er å tilby våre kunder kompetent konsultasjon og fagmessig utførelse gjennom en rasjonell og kostnadseffektiv prosess.

Vi utfører våre tjenester med fokus på fleksibilitet og konstruktiv dialog med kunden.
Resultatet er skreddersydde prosjekter tilpasset individuelle behov og bruksområder.

Høy kvalitet og profesjonell oppfølging i alle ledd, garanterer et sluttresultat som oppfyller kundens krav og forventninger.
På denne måten skal vi opprettholde vår posisjon som ledende aktør innen vårt fagområde også i fremtiden.

Gjennom vårt interne kontrollsystem, jobber vi daglig aktivt med å tilfredsstille alle krav til HMS og kvalitetssikring.