Pasienthotellet Tromsø

Utomhusarbeid ved det ny pasienthotellet i Tromsø.

– Stein
– Beplantning
– Grøntareal
– Lekeplass
– Parkutstyr

Tromsø 2015