Rådhusplassen, Tromsø

– VA-anlegg
– Overflatearbeider granitt
– Ledelinjer

Utført: 2005
Sted: Tromsø