Rådhusplassen, Narvik

Totalentreprise del II:
– Grunnarbeider
– Overflatearbeider granitt/skifer
– Utstyr og beplanting
– UE: El-inst./ Prosjektering

Utført: 2001, 2004 – 2005
Sted: Narvik