Rallarveien

  • Rehabilitering av rallarvei
  • Rydding av rasområde
  • Reetablering av murer og stikkrenner i gammel stil

Utført: 2008, 2010, 2011, 2012
Sted: Narvik