Sandnessund gravlund

– Kantstein i naturstein (granitt og skifer)
– Overflatearbeider naturstein
– Gabioner
– Parkutstyr
– Gjerde
– Vegetasjon

Utført: 2010 – 2012
Sted: Tromsø